Εταιρία

Tα σκευάσματα της βιολογικής ιατρικής (Ομοτοξικολογίας) κερδίζουν ολοένα και περισσότερους φίλους, τόσο γιατρούς όσο και ασθενείς. Αυτή η θετική ανταπόκριση οφείλεται στην πολύ καλή ανοχή των φαρμάκων από τον οργανισμό-αλλά ιδιαίτερα στη δράση τους.

Το κέντρο βάρους αυτών των φαρμάκων είναι οι χρόνιες παθήσεις, όπως π.χ. αλλεργικό συνάχι, κιρσοί, ζαλάδες, ίλιγγος αλλά και οξείες παθήσεις στομάχου και εντέρου αλλά και τραυματισμοί. Όλες αυτές καθώς και άλλες περιπτώσεις, ανταποκρίνονται πολύ καλά στις θεραπείες μ’ αυτά τα φάρμακα.

Τα βιολογικά σκευάσματα μπορούν να δοθούν για μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς κανένα κίνδυνο, έτσι η χορήγηση τους στις χρόνιες παθήσεις είναι ιδανική.

Σας παρακαλούμε όμως να λάβετε υπ’ όψιν σας τις ιδιαιτερότητες αυτής της μεθόδου θεραπείας με βιολογικά φάρμακα.

Τα βιολογικά σκευάσματα ενεργοποιούν τις αμυντικές δυνάμεις του ίδιου του οργανισμού και βελτιώνουν τις λειτουργίες του. Κατά κανόνα και ειδικά σε χρόνιες παθήσεις χρειάζεται ένα χρονικό διάστημα, μέχρις ότου απαντήσουν οι ρυθμιστικοί μηχανισμοί του οργανισμού, στα ήπια ερεθίσματα των ενεργών βιολογικών ουσιών και φανεί η θεραπευτική τους δράση.