Μελέτες

Μελέτες Ελληνικής Εταιρείας Ομοτοξικολογίας

 

Εδώ μπορείτε να δείτε τις μελέτες της Ελληνικής Εταιρείας Ομοτοξικολογίας, σε μορφή Adobe PDF ή MS Word.

» Cerebrum compositum
» Cerebrum_Weiser_Zenner_BT3_1995

» CoenzymeComp
» E135_Coenzyme_Gottwald

» Cralonin
» E65_Cralonin_Zenner
» E125_Cralonin_Weiser
» E145_Cralonin vs ACE Inhibitors_Schroeder

» Discus compositum
» Discus_Gottwald_BT2_2000

» Engystol
» 20781_Engystol_240703_screen
» E44_Engystol_Gripp-Heel_Wagner_short
» E108_EngystolN_Amp_Heilmann
» Engystol_Asthma_Matusiewicz_1995
» Engystol_Herzberger_BT497

» Euphorbium
» E112_Euphorbium_Weiser
» E121_Euphorb._Glatthaar
» E134_Euphorb_amp_Gottwald
» E137_Euphorb_drops_Gottwald
» E140_Euphorbium_Glatthaar

» Gripp-Heel
» E44_Engystol_Gripp-Heel_Wagner_short
» E105_Gripp-Heel_Tablets_Maiwald
» E130_Gripp-Heel_Gottwald_Weiser
» Reprint_Gripp-Heel_Rabe

» Hepar compositum
» Hepar_Borner_Weiser_BT2_1995

» Hepeel
» E147_Hepeel_Gebhardt
» E147_Hepeel_Gebhardt_small

» Hormeel
» E127_HormeelS_Weiser

» Husteel
» E142_Husteel_Rabe

» Klimakt-Heel
» Wasilewski_Krogulski_KlimaktHeel_IgnatiaHomaccord

» LUFFA
» E114_Luffa_Frase_Weiser_klein
» E117_Luffa_Weiser_Gegenheimer

» LYMPHOMYOSOT
» E59_Lymphomyosot_Zenner
» E123_Lymphomyosot_Dietz
» E146_Lymphomyosot_alpha_lipoic_acid_Eiber

» Mulimen
» Mulimen_Wiegand_BT1_1994_klein
» Mulimen_Zenner_Weiser_BT1_1999_klein

» Nux Vomica
» Nux Reprint_Weiser_BT_4_2003
» Nux vomica_Ricken_BT3_1997

» Potencies
» BT_art_Enbergs_1998

» Spascupreel
» E124_Spascupreel_Weiser

» Tartephedreel
» E132_Tartephedreel_Weiser

» TRAUMEEL
» BT_art_Enbergs_1998
» Conforti_TraumAmp_1998
» E96_Traumeel_amp_Zenner
» E97_Traumeel_Oint_Boehmer
» E141_Traumeel_Oberbaum
» E149_Traumeel_Epicondylitis_Birnesser
» Matusiewicz_TraumAmp_1997
» Traumeel_Ludwig_Weiser_abstractBTSumm01
» Traumeel_ZennerMetelman_BT394

» VERTIGOHEEL
» E115_Vertigoheel_Betahistine_Weiser
» E139_Vertigoheel_Wolschner
» Vertigoheel_Amp_Zenner_Borho

» VIBURCOL
» E122_Viburcol_Gottwald

» Z_Bystander
» E116_Bystander_Heine

» Z_Catalysts
» E120_Catalysts_Herzberger
» E135_Coenzyme_Gottwald

» Z_Homotoxicology
» Arztkohorte_Final
» E142_Husteel_Rabe
» Homotoxicology Ad_ZA
» Reprint_Gripp-Heel_Rabe

» Z_Matrix
» Matrix_Heine

» Z_SuisOrgan
» BT_art_Enbergs_1998
» E136_Suis_organ_Reinhart

» ZEEL
» E107_ZeelT_Oint_Wodick
» E126_Zeel_vs_Diclofenac
» E133_Zeel_comp_Stroesser
» E144_Zeel comp. vs. Cox 2
» ZeelP_Weiser_Metelmann

» RECKEWEG PRIZE 2005
» RECKEWEG PRIZE 2005

» 1o Συνέδριο αθυροσκλήρωσης
» ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑΚΗΣ ΣΥΣΣΩΡΕΥΣΗΣ
» ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑΚΗΣ ΣΥΣΣΩΡΕΥΣΗΣ
» ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑΚΗΣ ΣΥΣΣΩΡΕΥΣΗΣ

» 4o ελληνικο-γερμανικο συνέδριο βιοιατρικής τεχνολογίας
» anticancer and antiplatelet properties of ascorbic acid
» anticancer and antiplatelet properties of carvacrol
» anticancer properties of resveratrol by stimulation of NK ce
» anticancer properties of Traumeel S. by stimulation of NK ce
» induction of NK cells’ functionality by apigenin
» induction of NK cells’ functionality by Iscador M Special

» 6o Πανελλήνιο Συνέδριο ανοσολογίας
» NK glyoxal comp.
» ΝΚcells-CoE

» 6o Πανελλήνιο συνέδριο κλινικής αλλεργιολογίας
» Cardiospermum
» Luffeel Comp

» 31ο Ετήσιο Ιατρικό Συνέδριο
» NK, Katalyzator

» Συνεδριο Ιατρικης Βιοχημειας
» 2 sinedrio biochemical medicine
» sinedrio biochemical medicine

» Homeopathic Preparations Play a Leading Role inHigh Performance Sport
» Press Conference, Frankfurt 8 April 2006

» Antirival Activity of Engystol
» download image files

» A homeopathic ointment preparation compared with 1% diclofenac Gel for acute symptomatic treatment of tendinopathy
» download image files

» VERTIGOHEEL
» download image files

» EXPLORE – the journal of science and healing
» download image files